Databeskyttelsespolitik

Factors Databeskyttelsespolitik og Privatlivspolitik fastlægger de overordnede principper for, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger i Factor Forsikringsmægler.

Vi tager beskyttelsen af personoplysninger om vores kunder, vores kunders ansatte, vores egne ansatte samt andre personer, vi har relationer til, alvorligt.

De der overlader deres personoplysninger til os, skal kunne have tillid til, at vi passer på deres oplysninger, og at vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af persondata.

Det er derfor magtpåliggende for Factor Forsikringsmægler at vi samt andre der behandler oplysninger på vores vegne, gør sig bekendt med og overholder de retningslinjer, der er gengivet i denne Factors Databeskyttelsespolitik og Privatlivspolitik.
Scroll to Top