Factor forsikringsmægler – CSR-profil

Vi forpligter os til enhver tid at handle forsvarligt og til at understøtte de samfund, hvor vi bor og arbejder igennem en række forskellige programmer og aktiviteter.

Factor forsikringsmægler, bidrager aktivt i at servicere det samfund, vi er en del af. Vi driver vores virksomhed ordentligt og udviser social ansvarlighed (CSR) via dedikeret og aktiv samfundsindsats.

De centrale elementer i vores CSR-program er filantropi og medarbejdernes frivillige arbejde, som trænere og ledere i lokale foreninger samt bæredygtighed. Herunder arbejdet for at prioritere bæredygtighed i virksomheden, men også i forhold til de foreninger og sammenhænge, hvor medarbejderne er involveret i frivilligt arbejde.

Factor forsikringsmægler donerer til velgørende organisationer.

Factor lægger vægt på, at personalet engagerer sig i og bidrager til lokalsamfundet. Disse bidrag sker på forskellige måder, inklusive betalte „fridage“ til frivilligt arbejde og ved at firmaet kan vælge at matche medarbejdernes donationer til velgørenhed.

Vi påtager os et ansvar for at drive forretning på en sådan måde, at miljøet beskyttes og forbedres for kommende generationer.

For Factor forsikringsmægler er prioriteringen af en etisk anstændig, uafhængig og uvildig adfærd samt virksomhedsprofil i overensstemmelse gældende lovgivning, god skik m.m. meget vigtig.

Factor forsikringsmægler arbejder med mangfoldighed og inklusion, der understøtter et af Factors prioriterede mål, nemlig at tiltrække og fastholde, udvikle og motivere de bedste medarbejdere inden for alle vores ekspertiser, på alle niveauer.

Aktuelt, og efter behov, tilknytter Factor således medarbejdere i jobprøvning m.m.

Scroll to Top