Samarbejde

Samarbejdet med Factor baseres på en samarbejdsaftale og en fuldmagt, der gennemgås

med kunden inden samarbejdet indledes og som bl.a. indeholder:

Samarbejdsaftalen:

Samarbejdsaftalen beskriver, hvilke ydelser der omfattes.

Samarbejdets løbetid og frist for opsigelse.

Samarbejdsaftalen informerer kunden om, at oplysninger videregivet af Factor sidestilles

med oplysninger videregivet af kunden selv.

Hvilken type honorering der er aftalt.

I hvilket omfang ydelserne er omfattet af Factor’s ansvarsforsikring.

 

Fuldmagten:

–      Fuldmagten afgrænser hvilke typer af produkter der er omfattet.

–      Beskriver i hvilket omfang Factor er bemyndiget på kundens vegne.

Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes, men ophører senest samtidig med samarbejdsaftalen.

Scroll to Top